Clownschema

Följande dagar tider träffar ni clownerna i Kalmar, Karlskrona, Västervik , Ljungby & Växjö!
Uppdaterad 2019-05-02

Clownlabbet logo v1

Barn- och Ungdomsavdelningen
Blekingesjukhuset i Karlskrona VT & HT 2019
10:00-14:00
Onsdag 9 januari
Onsdag 6 februari
Tisdag 5 mars
Onsdag 3 april
Tisdag 14 maj
HT
Tisdag 17 september
Torsdagen 10 oktober
Onsdag 13 november
Onsdag 11 december

Centrallasarettet Växjö
Barn- och ungdomskliniken VT & HT 2019
Tid Tisdagar 10:00-14:00, Onsdagar 13:00-16:00 & Torsdag 10:00-14:00

Tisdag 8 januari
Onsdag 23 januari
Tisdag 12 februari Lungby 10-14
onsdag 20 februari
Onsdag 27 februari
Onsdag 13 mars
Torsdag 21 mars
tisdag 26 mars Ljungby 10-14
tisdag 9 april Ljungby 10-14
Onsdag 10 april
Tisdag 23 april Ljungby 10-14
Torsdag 25 april
Onsdag 15 maj
Tisdag 28 maj

Växjö HT
Torsdag 12 september
Onsdag 25 september
Onsdag 23 oktober
Tisdag 29 oktober
Onsdag 6 november
Tisdag 19 november
Tisdag 3 december
Onsdag 18 december

Barn- och ungdomsmottagningen i Ljungby
Ht 2019
10:00-14:00

Torsdag 5 september
Tisdag 15 oktober
Tisdag 5 november
Torsdag 5 december

Västerviks sjukhus
Barn- och ungdomskliniken VT & HT 2019
Tid Onsdagar & Torsdagar kl 11-14

Torsdag 17 januari
Torsdag 7 februari
Onsdag 6 mars
Torsdag 4 april
Onsdag 8 maj

HT
Onsdag 18 september
Onsdag 16 oktober
Onsdag 20 november
Torsdag 12 december

Länssjukhuset i Kalmar
Barn- och ungdomskliniken VT & HT 2019
Tid Tisdagar 13:00-16:00 & Torsdagar 10:00-14:00

Torsdag 10 januari
Tisdag 15 januari
Tisdag 22 januari
Torsdag 31 januari
Tisdag 5 februari
Torsdag 14 februari
Tisdag 26 februari
Torsdag 7 mars
Tisdag 12 mars
Tisdag 19 mars
Torsdag 28 mars
Tisdag 2 april
Torsdag 11 april
Tisdag 16 april
Onsdag 24 april
*Måndag 29 april 13:00-16:00
Tisdag 7 maj
Torsdag 16 maj
Tisdag 21 maj
Onsdag 29 maj

Ht
Tisdag 27 augusti
Onsdag 4 september
Tisdag 10 september
Torsdag 19 september
Tisdag 24 september
* Måndag 30 september
Tisdag 8 oktober
Torsdag 17 oktober
Tisdag 22 oktober
Torsdag 31 oktober
Torsdag 7 november
Tisdag 12 november
Torsdag 21 november
Tisdag 26 november
Onsdag 4 december
Tisdag 10 december
Torsdag 19 december